Tukkilaiset.fi on tukkilaisperinteestä kertova infosivusto. Sivustolta löydät tietoa niin tukkilaisperinteen historiasta kuin nykyisestäkin toiminnasta.

Kilpailujen säännöt

 

SUOMEN TUKKILAISMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
 
Tukkilaiskisoissa kilpaillaan uittotyön keskeisimmissä työlajeissa. Kilpailutoiminnan tavoitteita ovat:  aikaisemmin metsätyöhön oleellisesti liittyneen uittotyöperinteen säilyttäminen, uittotyössä tarvittavien taitojen esittely yleisölle kilpailun muodossa ja harrastajien fyysisen kunnon ylläpitäminen.

Tukkilaismestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Metsäurheiluliitto ry:n (SMUL) hallituksen vahvistamia sääntöjä. Näitä sääntöjä noudatetaan myös kaikissa muissa Suomen Metsäurheiluliiton jäsenjärjestöjen tai muun SMUL:n hallituksen hyväksymän järjestäjän toimeenpanemissa tukkilaiskisoissa.
 
Voit ladata säännöt PDF tiedostona tästä